Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบางของกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name- ppt 300664 เปราะบาง

ขนาด : 2777.24 kb
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-06-30

pll_file_nameแบบประเมิน

ขนาด : 105.94 kb
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-06-30
TOP