Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อนาคตกับการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบของไทย

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameppt พ.ร.บ.นอกระบบ edit

ขนาด : 780.8 kb
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-09-01
TOP