Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การให้กู้เงิน”โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563″

pll_content_description

การให้กู้เงิน”โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563″
ติดต่อยื่นคำขอ กู้เงินได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และต้องทำนิติกรรมกับธนาคารให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-9000

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameหนังสือ ธอส.

ขนาด : 1592.62 kb
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-08-03
TOP