Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

FutureSkill for Business สัมมนาฟรี HR Trend 2022 โลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บทบาท หน้าที่ของ HR ต้องปรับตัวอย่างไร

pll_content_description

สัมมนาฟรี HR Trend 2022 โลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บทบาท หน้าที่ของ HR ต้องปรับตัวอย่างไร เพื่อให้องค์กรเติบโตไปข้างหน้าได้ “อย่างมีประสิทธิภาพ”
.
สิ่งที่จะได้จากการสัมมนาครั้งนี้ :
– ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตำแหน่ง HR ยุคปัจจุบัน
– HR กับความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ
– เข้าใจเทรนด์ เข้าใจธุรกิจ แนะนำลูกค้า (พนักงานและหัวหน้างาน) ได้
– การสร้างสมดุลระหว่าง “นายจ้าง” และ “ลูกจ้าง”
– แนวคิดการรักษาคนที่อยู่สำหรับ HR
– การดึงดูดคนจากภายนอกให้มาเข้าองค์กร
– การรับมือวิธีทำงานรูปแบบ Hybrid Work ที่ HR จำเป็นต้องรู้
.
บรรยายโดย : คุณ สหธร เพชรวิโรจน์ชัย
Manager HR NOTE.asia (Thailand) ผู้ที่ทำงานสื่อ
มานานกว่า 10 ปี ผ่านทั้งงานโทรทัศน์ นิตยสาร และ
สื่อออนไลน์ ก่อนจะเข้ามาทำงานเว็บไซต์สำหรับ HR โดยเฉพาะ
.
สมัครเลยจำนวนจำกัด (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
สัมมนาสุดพิเศษวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00-19.30
สมัครเลย : https://forms.gle/5YdddYTDmEkgDo6b6
TOP