Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

PDPA ประกาศใช้วันแรก! แบไต๋ 4 เรื่องที่คุณอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายนี้

pll_content_description

เริ่มแล้ววันนี้ แบไต๋ 4 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ PDPA ผู้สนใจสามารถรับชมคลิปได้จากลิงค์ด้านล่าง

https://youtu.be/l-U94Fij8uw

TOP