Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมStory Telling ครั้งที่ 4 (ผ่านระบบ Zoom)

pll_content_description

ทีม KM ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่าเรื่อง ครั้งที่ 4
(ผ่านระบบ Zoom) และลุ้นรับของรางวัลมากมายจากการร่วมกิจกรรม

เรื่อง “เรียนรู้ประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน”

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เริ่มเวลา 09.00 น.
โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/9893043184


Meeting ID: 989 304 3184

Passcode: 670523

TOP